4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

12:19 28/12/2021

06:44 | 29/12/2020

 
Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
 
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Đại Mạch có diện tích 8.4 km, phía Đông giáp với xã Võng La, phía Nam giáp sông Hồng, phía Tây giáp với xã Tiền Phong huyện Mê Linh, phia Bắc giáp với xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường dẫn lên cầu Thượng Cát theo qui hoạch

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường dẫn lên cầu Thượng Cát theo qui hoạch dài khoảng 1,3 km. Tuyến đường dẫn này có điểm đầu ở nút giao đường 23B - Đại Mạch, điểm cuối ở nút giao chân cầu Thượng Cát theo qui hoạch (bên trong đê tả sông Hồng, gần trường Tiểu học Đại Mạch).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ đường dẫn lên cầu Thượng Cát theo qui hoạch trên địa bàn xã Đại Mạch, Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Đường dẫn lên cầu Thượng Cát theo qui hoạch trên địa bàn xã Đại Mạch có điểm đầu ở nút giao đường Đại Mạch - 23B, gần KCN Bắc Thăng Long.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Phẫn đường dẫn chủ yếu là ao hồ, ruộng. Tuyến đường dẫn này cũng đi sát qua khu vực Viện Dưỡng lão Tuyết Thái.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Nút giao chân cầu Thượng Cát theo qui hoạch nằm bên trong đường đê tả sông Hồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực nút giao chân cầu Thượng Cát theo qui hoạch cũng chủ yếu là đồng ruộng.

2. Tuyến đường bên hông KCN Bắc Thăng Long

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường bên hông KCN Bắc Thăng Long kết nối từ đường 23B đến Võng La dài khoảng 873m, đoạn đi qua địa bàn xã Đại Mạch dài khoảng 559m.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường 23B đoạn gần nút giao với đường Đại Mạch, tuyến đường này mở rộng đường chạy bên hông KCN Bắc Thăng Long đã có sẵn dẫn từ đường 23B vào xã Võng La.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường bên hông KCN Bắc Thăng Long từ đường 23B vào xã Võng La. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường 23B, đoạn hết KCN.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Theo qui hoạch, đường mới sẽ chạy trùng với tuyến đường hiện hữu bên hông KCN nhưng mở rộng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường này có một phần thuộc xã Đại Mạch, một phần thuộc xã Võng La.

3. Đường nối đường Đại Mạch đến trục chính khu đô thị Mê Linh

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường nối đường Đại Mạch đến trục chính khu đô thị Mê Linh. Tuyến đường này theo qui hoạch dài 6,2 km; đoạn qua xã Đại Mạch dài khoảng 2,6 km.

Tuyến có điểm đầu ở đường Đại Mạch, đoạn gần nút giao chân cầu Thượng Cát theo qui hoạch. Tuyến đường chạy gần song song với đê tả sông Hồng, đi qua thôn Mạch Lũng, Đại Mạch và kết thúc ở đoạn gần Công ty CP bao bì Habeco.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ đường nối đường Đại Mạch đến trục chính khu đô thị Mê Linh đoạn qua xã Đại Mạch. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này bắt đầu từ đường Đại Mạch, đoạn gần nút giao cầu Thượng Cát theo qui hoạch.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến chạy qua khu cánh đồng gần song song với đường trước trường Tiểu học Đại Mạch.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.

Trên địa bàn xã Đại Mạch, tuyến kết thúc ở gần Công ty CP bao bì Habeco.

4. Đường từ mục 3 đến đường 23B

Đương sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường nối đường mục 3 đến 23B dài khoảng 1,5 km. Tuyến bắt đầu từ đường ở mục 3 đoạn gần nghĩa trang Mạch Lũng, tuyến chạy song song với đường liên xã hướng ra đường 23B.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 15.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến bắt đầu từ đường ở mục 3 gần nghĩa trang Mạch Lũng.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 17.

Tuyến đi qua đường 23B đến khi hết địa bàn xã Đại Mạch.

 


bình luận

Facebook
Google +