Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

11:46 13/03/2023

 

 

 Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

  •  

6. Tuyến đường chạy dọc đường sắt qua thôn Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc đường sắt qua thôn Nguyên Khê với chiều dài khoảng 1,023 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế có điểm là khu vực tiếp giáp giữa thôn Nguyên Khê và thị trấn Đông Anh. 

 

 Đoạn đầu tuyến đang xây dựng.

 

 Đoạn giao cắt với đường Nguyên Khê.

 

 Tuyến đường quy hoạch này chạy dọc theo đường tàu từ thị trấn Đông Anh qua xã Nguyên Khê hướng về Xuân Nộn.

 

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn xã Nguyên Khê.

7. Tuyến đường từ mục 6 đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ mục 6 đến QL3, dài khoảng 585 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, đoạn đầu trùng với lối vào sân bóng thôn Tiên Hùng.

 

 Tuyến  kết thúc ở gần đường tàu, đường Nguyên Khê, khi giao với đường quy hoạch ở mục 6.

 

 Đoạn tuyến qua khu vực sân  bóng.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường qua trường Tiểu học Lê Hữu Tự kéo dài đến gần QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học Lê Hữu Tự kéo dài đến gần QL3, dài khoảng 250 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)


bình luận

Facebook
Google +