Giới thiệu đấu giá QSD đất tại Khu X6 thôn Hà Lỗ xã Liên Hà huyện Đông Anh Tp Hà Nội (Đợt 3)

22:06 24/03/2023

 

- Gồm 25 thửa đất.

1.Nhóm 1: gồm 10 thửa đất.

- Giá khởi điểm: 30.300.000 Đồng/m2.

- Diện tích: từ 90,0 m2 đến 96m2.

- Tiền đặt trước: từ 545.400.000 đồng / thửa đất đến 581.760.000 đồng / thửa đất.

2.Nhóm 2: gồm 08 thửa đất.

- Giá khởi điểm: 32.600.000 Đồng/m2.

- Diện tích: 90 m2.

- Tiền đặt trước: 586.800,000 đồng / thửa đất.

3.Nhóm 3: gồm 07 thửa đất.

- Giá khởi điểm: 33.300.000 Đồng/m2.

- Diện tích: từ 113,74 m2 đến 154,78m2.

- Tiền đặt trước: 757.500.000 đồng / thửa đất đến 1.030.830.000 đồng / thửa đất.

Tiếp nhận hồ sơ: ngày 20/02/2023 đến ngày 22/03/2023 (giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước trong 2 ngày: Từ ngày 22/03/2023 đến ngày 23/03/2023 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Lạc Việt.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá (theo mẫu).

+ Bản sao chứng từ xã định tiền hồ sơ và tiền đặt trước.

+ Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (còn thời hạn) + Bản sao hộ khẩu thường trú.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký phải nộp trước 17h ngày 22/03/2023.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ : Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

- Thời gian đấu giá : Ngày 25 tháng 03 năm 2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Liên hệ để được tư vấn giá đấu và hướng dẫn nộp hồ sơ: 0969699689 hungphat land


bình luận

Facebook
Google +